feestelijk moment

Barendrecht, 21 september 2020

Na een lange periode van voorbereiding was het op 17 september zover. De officiële eerste paal van ‘Singelstaete’, het appartementencomplex dat zal verrijzen aan de Windsingel in het centrum van Barendrecht, is door wethouder Peter Luijendijk geslagen. 

Nieuwbouw

Kopers en andere betrokkenen konden online meegenieten van dit memorabele moment.
Na een hartelijk welkom door Bert van der Leun van U-build, was het aan wethouder Luijendijk om plaats te nemen in de heimachine om de eerste officiële paal de grond in te slaan.
 
Toen de paal eenmaal in de grond zat, vertelde de wethouder over de locatie die in de volksmond ‘de Rabobank’ heette en een echt begrip was in Barendrecht. Hij vertelde over het lange voortraject dat doorlopen is tot het moment van vandaag, het slaan van de eerste paal. De wethouder rondde zijn verhaal af met de woorden: “Ik hoop dat over een tijdje de mensen niet meer denken ‘bij de Rabobank rechtsaf’, maar ‘bij Singelstaete rechtsaf’.”
 
Daarna was het woord aan Remon Vermaire van U-build. Uit zijn woorden klonk duidelijk de trots die men voelt nu hun ambitie tot uitvoering wordt gebracht: het bouwen van een van de mooiste appartementengebouwen van Barendrecht. Tot slot herhaalde hij de woorden die op de eerste paal geschreven zijn:
Singelstaete, 
Moge deze paal u een stevig fundament geven.
Moge uw bewoners vele gelukkige en gezonde jaren gegeven zijn.
En moge uw schoonheid tot in lengte van dagen het centrum van Barendrecht verrijken.

De bouw zal ongeveer anderhalf jaar duren, wat betekent dat de woningen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 gereed zullen zijn.