Nieuwbouwproject

26 appartementen

Windsingel Barendrecht

Informatie voor omwonenden


Er worden appartementen ontwikkeld op de plek waar nu het Rabobankpand staat. Wij doen dit in overleg met de gemeente Barendrecht, omdat zij kaderstellend zijn in een ontwikkeling als deze. Wij hechten er veel waarde aan om omwonenden hierover in een vroeg stadium te informeren. Deze website geeft u een indruk van de schetsvorm van het gebouw en geeft u informatie over de planning.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de projectorganisatie:
T 085 489 99 20
info@singelstaetebarendrecht.nl

Recente ontwikkelingen nieuwbouwproject ‘Singelstaete’

Barendrecht, 9 augustus 2019

DBenieuwd naar de meest recente ontwikkelingen en de verwachte start van het project? Hieronder vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Wat is de status van het project?
Afgelopen juni heeft de gemeenteraad van Barendrecht ingestemd met de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor het project. Dit is een mooie mijlpaal, want dit betekent dat de grootte, hoogte en positie van het gebouw nu vastliggen. Binnen deze kaders wordt nu de bestemmingsplanwijziging aangevraagd. Daarnaast worden er vergunningen aangevraagd voor de sloop van het huidige (bank)gebouw en voor de bouw van ‘Singelstaete’.

Wanneer is de start van het project?
Uiteraard is de start van de bouw afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Wanneer deze binnen de standaard termijnen verkregen zijn, dan zal er in de eerste helft van 2020 gestart worden met de sloopwerkzaamheden. 
 
Hoe lang duurt de bouw?
De verwachting is dat de bouw van het appartementengebouw circa anderhalf jaar in beslag zal nemen.

Wat zijn de verkoopprijzen? 
De prijzen zijn nog niet definitief vastgesteld en kunnen nog wijzigen door bijvoorbeeld de definitieve uitwerking van het gebouw. De verwachting is dat het prijsniveau van de appartementen vanaf € 450.000 vrij op naam zal zijn.

Wanneer start de verkoop?
Ook de start van de verkoop is afhankelijk van de vergunningsprocedure. Wij verwachten te kunnen starten met de verkoop tussen november 2019 en januari 2020. Richting de start van de verkoop ontvangen de geïnteresseerden een uitnodiging voor een verkoopbijeenkomst.

Omwonenden bezoeken informatieavond nieuwbouwproject ‘Singelstaete’

Barendrecht, 29 januari 2018

Aan de Windsingel in Barendrecht worden 26 appartementen ontwikkeld. Dit nieuwbouwproject, genaamd ‘Singelstaete’, komt op de plek waar nu het Rabobank-pand staat. U-build Ontwikkeling draagt, in overleg met de gemeente Barendrecht, zorg voor dit project.

De projectorganisatie hecht veel waarde aan het informeren van de omwonenden in een vroeg stadium. Om die reden vond er op woensdag 24 januari jl. een informatieavond plaats in het pand van de Rabobank aan de Windsingel. Tijdens deze avond zijn de aanwezigen op de hoogte gesteld van de plannen, inclusief de uitstraling van de appartementen en de verdere procedures. Tevens was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de ontwikkelaar, bouwer, architect en de gemeente. 

Na de zomer staat de verkoop gepland. De verwachting is dat het prijsniveau van de appartementen vanaf € 450.000 vrij op naam zal zijn. De start voor de bouw staat vooralsnog gepland in januari 2019.

Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Impressies Singelstaete


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Deze beelden zijn nog 'in concept' en o.v.v. wijzigingen.

Bouwtekeningen


Download de bouwtekeningen. 

Deze tekeningen zijn nog 'in concept' en o.v.v. wijzigingen.

Fase


Download de 'procedure omgevingsvergunning'