Nieuwbouwproject

26 appartementen

Windsingel Barendrecht

Informatie voor omwonenden


Er worden appartementen ontwikkeld op de plek waar nu het Rabobankpand staat. Wij doen dit in overleg met de gemeente Barendrecht, omdat zij kaderstellend zijn in een ontwikkeling als deze. Wij hechten er veel waarde aan om omwonenden hierover in een vroeg stadium te informeren. Deze website geeft u een indruk van de schetsvorm van het gebouw en geeft u informatie over de planning.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de projectorganisatie:
T 085 489 99 20
info@singelstaetebarendrecht.nl

Omwonenden bezoeken informatieavond nieuwbouwproject ‘Singelstaete’

Barendrecht, 29 januari 2018

Aan de Windsingel in Barendrecht worden 26 appartementen ontwikkeld. Dit nieuwbouwproject, genaamd ‘Singelstaete’, komt op de plek waar nu het Rabobank-pand staat. U-build Ontwikkeling draagt, in overleg met de gemeente Barendrecht, zorg voor dit project.

De projectorganisatie hecht veel waarde aan het informeren van de omwonenden in een vroeg stadium. Om die reden vond er op woensdag 24 januari jl. een informatieavond plaats in het pand van de Rabobank aan de Windsingel. Tijdens deze avond zijn de aanwezigen op de hoogte gesteld van de plannen, inclusief de uitstraling van de appartementen en de verdere procedures. Tevens was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de ontwikkelaar, bouwer, architect en de gemeente. 

Na de zomer staat de verkoop gepland. De verwachting is dat het prijsniveau van de appartementen vanaf € 450.000 vrij op naam zal zijn. De start voor de bouw staat vooralsnog gepland in januari 2019.

Benieuwd naar de recente ontwikkelingen en de verwachte start van het project?

Impressies Singelstaete


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Deze beelden zijn nog 'in concept' en o.v.v. wijzigingen.

Bouwtekeningen


Download de bouwtekeningen. 

Deze tekeningen zijn nog 'in concept' en o.v.v. wijzigingen.

Fase


Download de 'procedure omgevingsvergunning'